Cliëntenraad Participatiewet en WSW Goeree-Overflakkee

 Samen, om de uitvoer van de wet te kunnen optimaliseren!

Over ons


De cliëntenraad bestaat maximaal uit 10 personen, welke zoveel mogelijk de verschillende bevolkingsgroepen vertegenwoordigen.

Op dit moment zitten er slechts 6 personen in de raad. Aanvulling is dus  welkom!
Iedereen die gebruik maakt van de diensten van de gemeente afdeling Werk en Inkomen kan in principe deelnemen als lid in de cliëntenraad.
Echter hanteren we wel een selectie op geschiktheid, kennis en inbreng.

De cliëntenraad vergadert 9 keer per jaar en heeft daarnaast overleg met  gemeente en/of andere betrokken instanties.
De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar, tenzij vooraf anders is aangegeven.
Vergaderingen vinden plaats in Rondeel te Middelharnis en worden  vooraf aangekondigd via de media.

Momenteel zijn er gezien de corona-crisis geen fysieke openbare vergaderingen!

Huidige bezetting leden: