Cliëntenraad Participatiewet en WSW Goeree-Overflakkee

 Samen, om de uitvoer van de wet te kunnen optimaliseren!

Vergaderingen cliëntenraad: 

Ondanks de versoepelingen blijven we nog even door gaan met het vergaderen via teams

Gezien we door de corona-crisis geen fysieke algemene (openbare) vergadering hebben kunt u de vergadering als toeschouwer meekijken en luisteren. U dient zich dan via een mailtje aan het secretariaat wel vooraf aan te melden zodat we de link  kunnen doorsturen.
U kunt natuurlijk ook u hiervoor opgeven via het formulier in "contact "van deze site.Verslagen:

Openbare verslagen:

 

Verslagen:
jaarverslag 2020.pdf (279.32KB)
Verslagen:
jaarverslag 2020.pdf (279.32KB)