Cliëntenraad Participatiewet en WSW Goeree-Overflakkee

 Samen, om de uitvoer van de wet te kunnen optimaliseren!

Contact


 Secretariaat

Deze is gevestigd in Herkingen.
Voor reguliere post en eventuele bezoek (volgens afspraak) is het adres:
Fortstraat 18
3249 AD Herkingen
tel.: 0624796939 (voorzitter)

Contactformulier 

Uw gegevens zijn uiteraard beschermd en zullen niet aan derden worden afgegeven!
Getracht wordt om  binnen 48 uur te antwoorden, maar wanneer er zaken zijn die in de cliëntenraad besproken moeten worden krijgt u er wel een ontvangstbevestiging van en in later stadium een antwoord.

 

 

Route